ประเทศไทยมีสถานที่สวยงามสำหรับถ่ายทำภาพภาพยนตร์หลากหลายสถานที่ สำหรับการแข่งขันของโครงการ  Thailand Short Film Competition ในปีนี้ได้กำหนดมาเป็นโครงการพระราชดำริ 29 โครงการ
โครงการพระราชดำริทั้ง 29 โครงการ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริทั้งหมด ซึ่งแต่ละโครงการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
คลิกกลุ่มสถานที่ด้านล่างเพื่อค้นหาข้อมูล