ประวัติความเป็นมา
กองกิจการภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของกรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ส่งเสริม จัดระเบียบ และสนับสนุนภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย เช่น “Hangover II”, “Tomorrow Never Dies”,
“Only God Forgives”, “The Railway Man” และภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในตอนนี้กองกิจการภาพยนต์ต้องการที่จะค้นหาผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่จะนำประเทศไทยขึ้นสู่จอภาพยนตร์

ประวัติของ Thailand Short Film Competition
ในครั้งนี้ก็นับเป็นการแข่งขันครั้งที่  5 แล้ว ที่ผ่านมา มีผู้ผลิตภาพยนตร์กว่า 200 คน จาก 30 ประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ โปรดเข้าไปดูเพจ Facebook และ Youtube เพื่อเปิดประสบการณ์อันแสนพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันได้เคยสัมผัส และภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม

ใครที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันนี้

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยผู้สร้างภาพยนตร์สองคน ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย สาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการถ่ายทําของตนเอง อาทิเช่น กล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่ายทำที่ความละเอียด 1080P การ์ดความจํา แบตเตอรี่ สายชาร์จ และ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ มาด้วยตนเอง ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 27 กรกฎาคม 2560

กองกิจการภาพยนตร์จะมีการเตรียมสิ่งต่างๆให้ทีมผู้เข้าแข่งขันดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายการเดินทางในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อมายังที่พักที่ทางทีมงานจัดไว้ให้
2. ที่พักทั้งหมด 4 คืน ซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพ สําหรับผู้เข้าแข่งขันในช่วงวันที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คืน และ ประกาศรางวัล 2 คืน (หนึ่งห้องสําหรับหนึ่งทีม โดยผู้ร่วมทีมต้องใช้ห้องร่วมกัน)
3. เงินจํานวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ (อาหาร, ค่าสถานที่ถ่ายทํา, ค่านักแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) สําหรับทุกทีม ทางเราแนะนําให้แต่ละทีมควร เตรียมค่าใช้จ่ายมาเผื่อด้วย
4. รถตู้ที่ใช้สําหรับแข่งขัน โดยที่น้ำมันรถจะถูกเติมให้เต็มถังใน วันเดินทางวันแรกจากจังหวัดกรุงเทพฯ ในระหว่างการถ่ายทําผู้เข้าแข่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเอง และต้องเติมน้ำมันเต็มถังคืนในวันสุดท้ายของการใช้รถ
5. ประกันสําหรับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นประกันกรณีอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน แต่ประกันไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วย ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งปัญหาสุขภาพลงในใบสมัคร
6. กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆของการแข่งขัน

ภารกิจของคุณ
จัดทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ถ้าคุณชนะการแข่งขัน
ถ้าคุณชนะการแข่งขันคุณจะได้รับเงินสดจำนวน 100,000 บาทไทย พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เพื่อร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ