โครงการพระราชดำริที่ตั้งขึ้นเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้หายาก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมดอกนางพญาเสือโคร่งในหน้าหนาว