ศูนย์พัฒนาฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระราชดำริที่ต้องการดูแลชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในโครงการมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชาวเขา และเป็นสถานที่ที่นิยมในการมาเที่ยวชมพระอาทิตย์ตก