จากพระราชดำริที่ต้องการให้ศูนย์ฯเป็นที่ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้ปรับปรุงจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสามารถเข้าเยี่ยมชมวีถีฟาร์มสไตล์ภาดเหนือได้อีกด้วย