พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านขุนวาง ปี 2523 ทรงทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่น จึงมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ปลูกผักเมืองหนาว ปัจจุบันมีแหล่งเพาะปลูกและวิจัยพืชพรรณเมืองหนาว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนรักษ์ยอดนิยม