มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัด มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนของป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และส่วนของอาคารอนุรักษ์ที่มีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวพักได้