ปี 2523 สภาพพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย จึงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเกษตร ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแก่นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไป