โครงการพระราชดำริที่เป็นศูนย์กลางการนำเสนอการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพดิน น้ำและป่า ด้วยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การนำเสนอแนวคิดตามพระราชดำริได้เป็นอย่างดี