เป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและน้ำท่วมในพื้นที่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ยอดนิยมของจังหวัดด้วย