จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่เรียนรู้ระบบนิเวศอีกด้วย