พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างศูนย์เพื่อเสริมความรู้เกษตรให้กับชาวบ้าน เดิมเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืช ปัจจุบันมีพื้นที่เตรียมเพาะกล้าให้เกษตรกร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย