จากปัญหาการระบายน้ำในเขตกรุงเทพชั้นใน ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาคลองให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูง รวมไปถึงโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่ลดปัญหาการจราจรได้อีกด้วย