ปี 2532 มีปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อน เพื่อป้องน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด