ปี 2533 แม่น้ำเพชรบุรีประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาหาวิธีแก้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ ปัจจุบันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจุดชมนกหายากอีกด้วย