พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริวางโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อป้องกันอุทกภัยและนำน้ำไปใช้ในการเกษตร ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบ้านในชื่อที่เรียกกันว่าทะเลอีสาน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว