ก่อตั้งปี 2541 โดยการรวมกลุ่มของเกษตรที่ได้ผลกระทบจากการใช้สารเคมี และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริ ปัจจุบันเป็นศูนย์ปลูกผักออร์แกนิกที่สำคัญในอ.วังน้ำเขียว